北京时时彩官网首页|北京时时彩pk10走势图怎么看性别

Jeste? tutaj: Strona g?ówna / Punkty p?atno?ci

Punkty p?atno?ci Moje Rachunki

Na tej stronie:


Informacje ogólne

Op?at? za rozpatrzenie wniosku o wiz? nieimigracyjn? mo?na wnie?? w gotówce w punkcie "Moje Rachunki" w Polsce.

Zanim udadz? si? Państwo do punktu "Moje Rachunki"  nale?y wydrukowa? bankowy druk op?aty wizowej dost?pny tutaj. PROSIMY NIE DRUKOWA? WIELU KOPII DRUKU OP?ATY WIZOWEJ. Prosimy sprawdzi? termin wa?no?ci bankowego druku op?aty wizowej, je?eli wydrukuj? Państwo druk wcze?niej ni? planowane wniesienie op?aty.
Prosimy zabra? ze sob? wydrukowany bankowy druk op?aty wizowej, aby wnie?? op?at? wizow?. Nie jest mo?liwe wniesienie op?aty w punkcie "Moje Rachunki"  bez posiadania wa?nego bankowego druku op?aty wizowej. Po dokonaniu wp?aty bank wyda potwierdzenie.

Lokalizacje

Aby wy?wietli? lokalizacje "Moje Rachunki" , prosz? klikn?? tutaj.  Z listy  "Wybierz us?ugi" nale?y wybra? "Moje Rachunki", nast?pnie pozycj? "Wiza" w polu "Wybierz rachunek",  a w ostatnim polu nale?y wpisa? najbli?szy adres.

 

北京时时彩官网首页