北京时时彩官网首页|北京时时彩pk10走势图怎么看性别

 

Banki és fizetési lehet?ségek/A vízumdíj befizetése

Ezen az oldalon:


áttekintés

Az amerikai vízum igényléséhez a vízumigényl?k túlnyomó része – a gyermekeket is beleértve – vízumigénylési díjat (ún. MRV-díjat) k?teles fizetni. Az USA kormányzata által el?írt díj egy olyan eljárási díj, amelyet a vízumkérelem elfogadására vagy elutasítására való tekintet nélkül meg kell fizetni.

A vízumkérelmi díj nem visszatéríthet? és nem átruházható. A kérelmez?knek a vízumigénylés el?tt meg kell gy?z?dniük arról, hogy az Egyesült államokba való utazáshoz egyáltalán kell-e vízumot igényelniük.

Az alábbi listában a teljesség igénye nélkül példák olvashatók azokra az esetekre, amikor nem kell vízumot igényelni:

 • Ha ?n A vagy G típusú vízumot igényel hivatalos úthoz, nem kell vízumigénylési díjat fizetnie
 • Ha ?n J vízumot igényel az Egyesült államok kormánya által finanszírozott programok valamelyikében (amelyeknek a kódja G-1, G-2, G-3, vagy G-7 jelzéssel kezd?dik) való részvételhez, nem kell vízumigénylési díjat fizetnie.
 • El?fordulhat, hogy ha már rendelkezik az utazás tervezett céljának megfelel?, érvényes vízummal, úgy nem kell vízumot igényelnie.
 • Amennyiben ?n Kanada vagy Bermuda állampolgára (és nem A, E, G, K vagy V kategóriájú vízumért folyamodik), úgy ugyancsak el?fordulhat, hogy nem kell vízumot igényelnie.

Amennyiben viszont szükséges vízumot igényelnie, úgy a díjfizetést az alábbiak szerint végezze. A kérelmez?k csak akkor egyeztethetnek interjúid?pontot, ha sikeresen befizették a díjat. Az id?pont-egyeztetés megtagadható azoktól a kérelmez?kt?l, akik nem a vízumtípusukra megszabott ?sszeget fizetik be.

Ha sikerült az els? id?pontot el?jegyezni, a kérelmez? csak bizonyos meghatározott számú alkalommal módosíthatja az id?pontot. Ha a kérelmez? nem jelenik meg az egyeztetett id?pontban, el?fordulhat, hogy újabb id?pontot csak a vízumkérelmi díj ismételt befizetését k?vet?en egyeztethet. Kérjük, hogy ügyeljen a határid? betartására, hogy az ismételt díjfizetést elkerülje. A vízumkérelmi díj nem visszatéríthet?.

Ne feledje: A már leegyeztetett interjúid?pontot a kérelmez?k csak korlátozott számú alkalommal módosíthatják. Kérjük, ezt vegye figyelembe; nehogy még egyszer ki kelljen fizetnie a vízumigénylési díjat. A vízumkérelmi díj nem visszatéríthet?.

Vízumkiadási díj (k?lcs?n?sségi díj)

El?fordulhat, hogy az igényl?nek az állampolgárságától és az igényelt vízum típusától függ?en vízumkiadási díjat, ún. ?k?lcs?n?sségi” díjat is kell fizetnie. Ez nem azonos a vízumigénylési díjjal, és nem jogosít interjúid?pont egyeztetésére. Kérjük, ügyeljen rá, hogy csak abban az esetben fizesse be el?re a k?lcs?n?sségi díjat, ha korábbi vízumát szeretné megújítani, és a kérelmét a vízummegújítási programon keresztül nyújtja be. Ha interjúid?pontot szeretne egyeztetni, ne fizesse be el?re a k?lcs?n?sségi díjat; a díj ez esetben az amerikai nagyk?vetség vagy f?konzulátus konzuli osztályán fizetend?.

Az ?nre vonatkozó k?lcs?n?sségi díj ?sszegét ezen a weboldalon ellen?rizheti.

A vízumdíj befizetése

Magyarországon a díjat az interneten keresztül, vagy bármely bankban személyesen lehet befizetni. Els? lépésként regisztrálni kell a kérelmez?i weboldalon, majd az ?Id?pont egyeztetése” menüpontba belépve meg kell adni a fizetés módját. K?vesse az alábbi lépéseket:

1. lépés

Jelentkezzen be az online kérelmez?i rendszerbe, és hozzon létre felhasználói profilt. Ezáltal biztosítható, hogy a megfelel? ?sszeg? díj kerülj?n befizetésre, illetve a megfelel? id?ben kerülj?n aktiválásra. Az ?sszegeket amerikai dollárban (USD) mutatja a rendszer, bár a fizetend? vég?sszeg magyar forintban (HUF) kerül megjelenítésre. Ezen az oldalon további információkat olvashat a kül?nb?z? vízumkérelmi díjakról.

2. lépés

A képerny? bal oldalán látható lehet?ségek k?zül kattintson az ?Id?pont egyeztetése” menüpontra. T?ltse ki a vízumtípusra, a külképviseletre, a vízumkategóriára és -osztályra vonatkozó adatokat.

3. lépés

Ha a Díjfizetés képerny?re ér, kattintson a Fizetési lehet?ségek menüpontra, és válassza ki a fizetési módot. Az alábbi Díjfizetési lehet?ségek szakaszban további információkat olvashat a fizetéssel kapcsolatban.

A magyar forintban megadott ?sszegek az Egyesült államok Külügyminisztériuma által megszabott konzuli árfolyamon alapulnak. Az id?pont-egyeztetés megtagadható azoktól a kérelmez?kt?l, akik nem a vízumtípusukra megszabott ?sszeget fizetik be.

4. lépés

Válassza ki az ?nnek leginkább megfelel? fizetési lehet?séget, és fizesse be a díjat. A vízumdíj befizetésével ?n elfogadja, hogy a díj a vízumigénylés eljárási díja, amely nem visszatéríthet?, és amelynek befizetése a vízumkérelmi eljárás feltétele. A díj befizetése nem vonja maga után a kérelmez?vel való szerz?déses viszony létrej?ttét, és nem garantálja a kérelem kedvez? elbírálását. A visszatérítésre a kérelem elbírálásától függetlenül semmilyen mód nincs.

5. lépés

Bármelyik fizetési lehet?séget választja is, fontos, hogy a CGI hivatkozási számot, illetve a tranzakciószámot meg?rizze. Interjúid?pontot nem lehet CGI hivatkozási szám vagy a tranzakciószám nélkül el?jegyezni.

6. lépés

Ha befizette a vízumdíjat, az alábbi ?Vízumkérelmi díjak befizetésének átfutási ideje” c. táblázatban foglaltaknak megfelel?en jegyeztethet el? interjúid?pontot. Jelentkezzen be felhasználói fiókjába, majd az ?Id?pont egyeztetése” rész alatt írja be a CGI hivatkozási számát.

Díjfizetési lehet?ségek

Online banki átutalás

A vízumigénylési díj online bankszámláról is utalható. Az elektronikus átutalási tranzakció után a bank díjat számíthat fel. Amennyiben családtagjainak (is) vagy egy csoport számára igényel vízumot, befizetheti az ?sszes jelentkez? vízumdíját egy tranzakcióval.

 1. Ha bejelentkezett felhasználói profiljába, a fizetési képerny?n válassza ki az ?online banki átutalás” lehet?séget. A képerny?n megjelenik az ?n egyedi CGI hivatkozási száma. Ezt a számot kell majd megadnia az online átutalás indításakor.
 2. Egy CGI hivatkozási számot csak egyetlen átutaláshoz használjon, mivel a befizetés nem visszatéríthet?. Nagyon fontos, hogy az online átutaláshoz használt CGI hivatkozási számot meg?rizze. Ezzel a számmal tudja majd az interjúid?pont egyeztetésekor igazolni a befizetést. A hivatkozási szám meg?rzése a kérelmez? felel?ssége.
 3. írja be a CGI hivatkozási számot az online banki átutalási ?rlapon a ?hivatkozás” / ?átutalás jogcíme” / ?k?zlemény” mez?be. A CGI számot ne változtassa meg, és ne írjon be más adatot. Ha nem adja meg a CGI hivatkozási számot, rendszerünk nem fogja tudni azonosítani a befizetést.
 4. Az online banki átutalási ?rlapon a kedvezményezett adatait az alábbi módon t?ltse ki:
  Bank neve: Bank of America Merrill Lynch
  IBAN-kód: HU44109180010000000115051489
  Bankszámlaszám: 10918001 00000001 15051489
  K?zlemény / átutalás jogcíme: Az ?n CGI hivatkozási száma
  ?sszeg: xxx,00 HUF
  SWIFT/BIC kód: BACXHUHB
  Kedvezményezett: Stanley Associates Inc.

NE fizessen amerikai DOLLáRBAN, hanem KIZáRóLAG CSAK FORINTBAN a f?oldalon található konzulátus által alkalmazott árfolyamot használva. Tájékoztatjuk, hogy ha dollárban fizeti be a vízumdíjat akkor a fizetése el lesz utasítva és minden k?ltségéért ?N lesz a felel?s.

Trustly (Elektronikus átutalás)

A vízumigénylési díj online bankszámláról TrustPay szolgáltatás (k?zvetlen banki átutalás) igénybevételével is utalható. A fizetési folyamat az interneten végezhet?.

 1. Miután bejelentkezett a felhasználói fiókjába kérjük kezdje el az id?pontofoglalás folyamatát. A megfelel? id?pont kiválasztása, vagy – amennyiben jogosult - “vízummegújítási levél” kiállítása el?tt a 8. lépésnél kül?nb?z? fizetési módok k?zül kell majd választania. Válassza ki a Trustly fizetési módot és adja meg az internet-bankos adatait
 2. A fizetés ellen?rzését megel?z?en egy CGI hivatkozási szám fog megjelenni a képerny?jén. Amint a fizetés ellen?rzése megt?rtént a rendszer átirányítja majd ?nt az id?pont-egyeztetési oldalra. NAGYON FONTOS, HOGY MEG?RIZZE CGI hivatkozási számát! Ezzel a számmal tudja majd igazolni a befizetést; akkor lesz majd rá szüksége, amikor id?pontot egyeztet a nagyk?vetségen tartandó interjúra. A CGI hivatkozási szám rajta lesz az online banki folyószámla befizetési bizonylatán is.

Online fizetés bankkártyával

A nem-bevándorló vízum díját a legkényelmesebben az interneten keresztül, bankkártyával fizetheti.

 1. Ha bejelentkezett felhasználói profiljába, a fizetési képerny?n válassza ki a ?fizetés bankkártyával” lehet?séget.
 2. Ha befizette a vízumdíjat, nyomtassa ki az átutalási bizonylatot. A bizonylatot a tranzakció számával együtt ?rizze meg. A tranzakciószám az id?pont el?jegyzéséhez szükséges. Ha elvész, nem pótolható. Interjúid?pontot nem lehet a tranzakciószám nélkül el?jegyezni.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy 24 órán belül csak egyszer lehet fizetni bankkártyával.

Kérjük, online fizetéskor ügyeljen az alábbiakra:

 • NE frissítse a weboldalt
 • NE nyomja meg b?ngész?jében a ?Vissza” gombot
 • NE nyisson meg új b?ngész?ablakot
 • NE zárja be a b?ngész?t addig, amíg a fizetés visszaigazolása meg nem jelenik.

Ha a fenti m?veletek bármelyikét végrehajtja, az t?bbsz?ri díjfizetéshez vezethet. Felhívjuk figyelmét, hogy a befizetést olykor csak némi késedelemmel k?nyveli rá a rendszer a folyószámlára. Ha hibát észlel, ellen?rizze banki folyószámláján, hogy a fizetést levonta-e a rendszer a bankegyenlegb?l.

Készpénzzel t?rtén? befizetés

A nem-bevándorló vízum díját bármely bankfiókban készpénzben is befizetheti. Amennyiben nem a folyószámláját kezel? bankban fizeti be a díjat, a bankfiók további díjat számíthat fel. Amennyiben családja vagy egy csoport számára igényel egyidej?leg t?bb vízumot, úgy elegend? EGY befizetést végeznie.

 1. Ha bejelentkezett felhasználói profiljába, a fizetési képerny?n válassza ki a ?Készpénzzel t?rtén? befizetés” lehet?séget.
 2. Ki kell nyomtatnia a befizetési szelvényt, amely tartalmazza az ?n egyedi CGI hivatkozási számát, amelyet meg kell majd adnia a készpénzes befizetéskor. Kérjük, hogy egy CGI hivatkozási számot csak egyetlen befizetéshez használjon, mivel a befizetés nem visszatéríthet?.
 3. A vízumdíj befizetéséhez vigye magával a bankfiókba a kinyomtatott befizetési szelvényt. A szelvényen szerepl? CGI hivatkozási számot írja rá a készpénz-befizetési megbízásra. Amennyiben nem adja meg a szelvényen szerepl? CGI hivatkozási számot vagy nem pontosan a szelvényen szerepl? ?sszeget fizeti be, nem tud majd interjúid?pontot egyeztetni.
 4. A befizetést k?vet?en ?n a bankfiók pénztárosától bizonylatot fog kapni. ?rizze meg a bizonylatot, mert ezzel tudja igazolni a befizetést.

NE fizessen amerikai DOLLáRBAN, hanem KIZáRóLAG CSAK FORINTBAN a f?oldalon található konzulátus által alkalmazott árfolyamot használva. Tájékoztatjuk, hogy ha dollárban fizeti be a vízumdíjat akkor a fizetése el lesz utasítva és minden k?ltségéért ?N lesz a felel?s.

További díjak: Ha nem a folyószámláját kezel? bankban fizeti be a díjat, a bankfiók díjat számíthat fel.

Ha gyorsított átutalást kér, a bank ugyancsak díjat számíthat fel.

Interjúid?pont egyeztetése

Akár telefonos ügyfélszolgálaton keresztül jegyeztet el? interjúid?pontot, szüksége lesz a bizonylaton szerepl? CGI hivatkozási számra vagy tranzakciószámra.

A befizetések átfutási idejére vonatkozóan l. az alábbi táblázatot:

Vízumkérelmi díjak befizetésének átfutási ideje
Fizetési mód Interjúid?pont-egyeztetés Az id?pont-egyeztetéshez szükséges hivatkozási szám
Bankkártya K?zvetlenül az online befizetés után Tranzakciószám
Trustly K?zvetlenül az online fizetés után vagy miután a vízumdíjat befizet? személy bankjánál a tranzakció meger?sítésre került. Felhívjuk figyelmét, hogy hétvége vagy ünnepnap esetén az átfutási id? hosszabb lehet. CGI hivatkozási szám
Online banki átutalás A befizetést k?vet? munkanap 13 óra után (ha a befizetés 15 óra el?tt t?rtént) CGI hivatkozási szám
Készpénzes befizetés bankfiókban A befizetést k?vet? munkanap 13 óra után (ha a befizetés 15 óra el?tt t?rtént) CGI hivatkozási szám

 

北京时时彩官网首页 老时时彩开奖结果 手机app制作软件 北京pk10人工计划 有人带我玩彩票说稳赚不赔 手机投注什么时候停止的 抢庄牛牛技巧图解 北京pk10人工计划 七星彩前4个规律 网赌mg不爆分一直输 51计划网pk10全天计划免费 河内彩计划软件 竞彩足球比分即时比分 七星彩今晚预测 二星组选包胆什么意思 足球14场胜负彩开奖结果 江苏时时大小单双